SOS gierzwaluw ‘t Bloemenbos: missie 50% geslaagd

In mei werden 50 kunstnestkasten opgehangen aan het nieuwe gebouw van het Zilverbos en AZ Sint Lucas. Omdat de sloop van het oude Bloemenbos heel traag verlopen is bleven de gierzwaluwen proberen om toch een nestplek te vinden in het oude gebouw.

Nu zijn we 1,5 maand verder en tot onze spijt zijn de gierzwaluwen boven het Bloemenbos niet meer te zien en is er ondanks onze inspanningen nog geen koppel in 1 van de nieuwe nestkasten geraakt.

Concreet wil dat zeggen dat het broedsel voor dit jaar verloren is en de gierzwaluwen zullen “rondzwerven” tot ze weer naar het Zuiden vliegen eind augustus. Volgend jaar komen ze terug en dan hopen we dat we ze naar de nieuwe nestkasten kunnen lokken met gierzwaluwgeluiden.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: