Vleermuizen

Er bestaan in België 21 soorten vleermuizen. In Zelzate en Westdorpe is de dwergvleermuis alom tegenwoordig. In Westdorpe werd ook al een laatvlieger en een ruige dwergvleermuis waargenomen. Er is ook een vermoeden dat er langs de kreken watervleermuizen actief zijn maar deze zijn nog niet officieel gedetecteerd met de batdetector.

Over het algemeen zal je geen andere soorten tegen komen door de vele lichtvervuiling & industrie in de buurt. Vleermuizen zijn heel gevoelig voor licht, lawaai & vervuiling.

Met Give it Back proberen we her en der nestkasten op te hangen voor onze vrolijke vlederaars en maken we een inventaris op. We vragen de bevolking ook om ons te melden wanneer zij vleermuizen (kolonies) in huis hebben.

Gewone dwergvleermuis; Common pipistrelle; Pipistrellus pipistreDwergvleermuis